Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de Dr. Albert Schweitzergroep.
Zo vindt u hier informatie over het groepsbestuur, de groepsraad, de teamleiders e.d.

 

Groepsbestuur
Het groepsbestuur bestaat uit door de leiding gekozen leden.

Het bestuur geeft actief leiding aan de groep als geheel en zorgt voor de contacten tussen de onderdelen.
Het bestuur voert ook de besluiten uit, die voortvloeien uit het door de groepsraad vastgelegde beleid en beheert het spel- en kampeermateriaal.

Groepsraad
De groepsraad is het hoogste orgaan binnen Scouting Dr. Albert Schweitzer en dient als overlegorgaan van alle groepszaken.

De groepsraad bestaat uit alle stafleden van de groep, de oudervertegenwoordigers en het groepsbestuur.
Ze draagt de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken binnen de groep.
De groepsraad wordt voorgezeten door de voorzitter van het groepsbestuur en houdt minimaal zo'n zes maal per jaar een vergadering.

Teamleiders
De teamleiders hebben een coördinerende functie binnen een (speltak) stafteam, veelal is dit het oudste of langstzittende stafteam lid.

En hij/zij representeert een stafteam en speltak naar buiten.
Hij/zij is ook het aanspreekpunt van een speltak voor bestuur en/of groepsraad.
Verder zorgt een teamleider voor de begeleiding van nieuwe stafteamleden en het aantrekken ervan.
De teamleiders hebben regelmatig een overleg waarin zij de gang van zaken met elkaar bespreken.

Stafleden
De stafleden zijn degenen die wekelijks leiding geven aan de jeugdleden.

Bij de jongere speltakken is dit een echte leidinggevende en organiserende functie, bij de oudere speltakken gaat het vooral om het begeleiden.

Oudervertegenwoordigers
De oudervertegenwoordigers vertegenwoordigen de jeugdleden binnen de Groepsraad.
Elke jeugdspeltak kiest hiervoor een ouder.

 

 

 

facebook logo

<--Openbare             
       Niet openbaar-->

facebook logo
Geen evenementen